Please send us your voice

Tên (tùy chọn)
Thông tin liên lạc (số điện thoại) (tùy chọn)
Liên hệ (địa chỉ email)  *
Quốc gia cư trú
Vui lòng mô tả trường hợp và khiếu nại của bạn. *
(khi nào, ở đâu, ai, cái gì)
Tiến độ khảo sát/ thông báo kết quả được thông báo
Bạn có đồng ý tiết lộ thông tin tư vấn và tiến trình ẩn danh của mình trên trang web AWV không?

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
TIẾNG NÓI CÔNG NHÂN (AWV)

Liên minh Toàn cầu về Chuỗi Cung ứng Bền vững (sau đây gọi tắt là ASSC) qui định về chính sách sử dụng thông tin cá nhân trong phần mềm ứng dụng “Tiếng nói Công nhân-ASSC Workers Voice (sau đây gọi tắt là AWV)” do ASSC cung cấp như sau. Lưu ý rằng, định nghĩa của các từ ngữ chuyên môn sử dụng trong văn bản này được dựa trên Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân (sau đây gọi là “Luật bảo vệ thông tin cá nhân”) và các Qui định có liên quan.
 1. Tuân thủ Qui định và Hướng dẫn liên quan

  ASSC luôn tuân thủ Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân cùng các Qui định có liên quan khác, gồm các Hướng dẫn của Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của EU (GDPR), Pháp luật hiện hành khác có liên quan và Chính sách Bảo mật (sau đây gọi là “Chính sách này”) . Đồng thời luôn sử dụng thông tin cá nhân một cách hợp pháp và đúng đắn. Chính sách này có thể thay đổi theo pháp luật hiện hành.
 2. Thu thập thông tin cá nhân

  ASSC thu thập thông tin cá nhân từ người dùng tự nguyện cung cấp cho ASSC và ASSC sử dụng hợp pháp, đúng đắn những thông tin đó cho phạm vi dịch vụ kinh doanh của mình. Khi người dùng sử dụng AWV của ASSC thì sẽ có trường hợp phải cung cấp các thông tin sau cho chúng tôi.
  1. Thông tin thu được trực tiếp từ người dùng
   • Tuổi hoặc ngày tháng năm sinh.
   • Họ và tên.
   • Địa chỉ thư điện tử (email).
   • Thông tin mật khẩu và thông tin cần thiết khác để xác minh danh tính của người đăng nhập vào tài khoản.
   • Thông tin mà ASSC đã xác định và có được thông qua ứng dụng hoặc trang web.
   • Thông tin khác về người dùng được ASSC qui định.
  2. Thông tin từ thiết bị
   Khi người dùng sử dụng AWV trên thiết bị đầu cuối hoặc điện thoại di động, ASSC có thể thu thập được mã định danh trên thiết bị đầu cuối, số nhận dạng trên điện thoại di động và địa chỉ IP. Ngoài ra, ASSC cũng có thể có được bất kỳ những thông tin khác do người dùng chọn lựa để được cung cấp dịch vụ như: Tên bạn liên kết với thiết bị, loại thiết bị, số điện thoại, quốc gia và tên người dùng hoặc địa chỉ email…
  3. Thông tin vị trí
   ASSC có thể có được thông tin về vị trí hiện tại của người dùng nếu người dùng sử dụng AWV trên thiết bị đầu cuối hoặc điện thoại di động trong trường hợp người dùng xác nhận đồng ý cung cấp thông tin vị trí.
  4. Thông tin về hành động của người dùng
   Khi người dùng sử dụng dịch vụ ASSC, ASSC có thể thu thập và lưu trữ thông tin được cung cấp trực tiếp cho ASSC và thông tin được cung cấp thông qua các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba cung cấp AWV. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về tình hình sử dụng và tương tác của bạn với AWV cùng với những người dùng khác.
  5. Chức năng giao tiếp
   Trường hợp người dùng tham gia vào một số hoạt động nhất định trên AWV, giao tiếp với người dùng khác và chia sẻ thông tin (bao gồm văn bản, hồ sơ người dùng, tin nhắn, hình ảnh, màn hình, âm thanh, video, ứng dụng và nội dung thông tin khác)… thì ASSC có thể ghi lại và lưu trữ những thông tin giao tiếp, liên lạc đó.
  6. Thu thập thông tin bằng cookie
   Khi truy cập AWV, ASSC sẽ thu thập được những thông tin kỹ thuật đặc thù sau: ASSC và Đại lý cung cấp dịch vụ thay cho ASSC sử dụng tệp nhật ký và công nghệ theo dõi để quản lý cookie, đồng thời thu thập và phân tích các thông tin như: Địa chỉ IP, loại thiết bị đầu cuối, số nhận dạng điện thoại di động, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, trang tham chiếu và trang thoát ra, các loại nền tảng, số lần nhấp truy cập, tên miền, trang đích, số lượt truy cập trang và thứ tự xem trang, URL của từng trang, thời gian xem trang đặc thù, trạng thái của ứng dụng hoặc trang web và ngày giờ hoạt động trên ứng dụng hoặc trang web của ASSC. Với mục đích sử dụng trong nội bộ, chúng tôi cũng có thể liên kết các thông tin này với số ID của người dùng. Hơn nữa, ASSC cũng sử dụng (i) đèn hiệu web để kiểm tra cụ thể một trang có được xem hay không hoặc email có được mở hay chưa, (ii) loại trừ người dùng hiện tại khỏi các tin nhắn quảng cáo cụ thể và các nguồn cài đặt mới. Hoặc cũng có thể sử dụng các công nghệ khác, bao gồm cookie pixel theo dõi, cho phép cung cấp dịch vụ quảng cáo hiệu quả hơn cho người dùng trên các trang web khác.
  7. Thông tin có được từ việc liên kết với các dịch vụ bên ngoài
   Có thể thu thập thông tin mà người dùng chấp thuận công khai cho dịch vụ liên kết dựa vào ID được người dùng sử dụng dịch vụ bên ngoài và cài đặt quyền riêng tư của dịch vụ bên ngoài.
 3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

  ASSC sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân do người dùng cung cấp cho ASSC trong phạm vi mục đích sử dụng sau hoặc trong phạm vi mục đích sử dụng đã rõ ràng từ trạng thái thu thập thông tin đó và có sự đồng ý của người dùng. Chúng tôi sẽ không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, ngoại trừ khi có quy định khác trong Điều khoản sử dụng ứng dụng hoặc được pháp luật cho phép.
  1. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân đối với người làm việc trong các nhà máy, cửa hàng, văn phòng và những nơi khác gồm:
   1. Khảo sát, nghiên cứu và phân tích môi trường làm việc tại nơi làm việc.
   2. Thu thập thông tin về môi trường làm việc tại nơi làm việc.
   3. Đảm bảo an toàn tại nơi làm việc.
   4. Cung cấp kết quả phân tích thông tin.
   5. Tư vấn, khuyên răn về hành vi của nhân viên.
   6. Liên lạc chính xác và suôn sẻ với người dùng.
  2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân đối với Tổ chức trực thuộc của người dùng (sau đây gọi là “Tổ chức trực thuộc”), Đối tác giao dịch đó (sau đây gọi là “Đối tác giao dịch”) và các Công ty khác cùng ngành (sau đây gọi là “Công ty khác cùng ngành”) gồm:
   1. Khảo sát, nghiên cứu và phân tích môi trường làm việc tại nơi làm việc của người dùng.
   2. Thu thập thông tin về môi trường làm việc tại nơi làm việc của người dùng.
   3. Đảm bảo an toàn cho nơi làm việc của người dùng.
   4. Cung cấp kết quả phân tích thông tin.Tư vấn, khuyên răn về hành vi của các đối tác kinh doanh.
   5. Thông báo hay báo cáo cho các Cơ quan nhà nước, Tổ chức thành viên.
   6. Liên lạc chính xác và suôn sẻ.
   7. Đóng góp cho tạp chí, trang web.
 4. Uỷ thác

  ASSC có thể uỷ thác việc xử lý dữ liệu cá nhân cho một nhà thầu phụ (công ty hợp tác). Tuy nhiên, dữ liệu cá nhân được uỷ thác sẽ được giới hạn đối với những thông tin tối thiểu cần thiết để hoàn thành công việc ủy thác.
 5. Cung cấp cho bên thứ ba

  ASSC không cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba (trừ việc uỷ thác cho nhà thầu phụ) hoặc ngoại trừ có sự đồng ý trước của người dùng hoặc được pháp luật cho phép.
 6. Chia sẻ dữ liệuM

  ASSC sẽ thông báo trước cho người dùng hoặc tạo ra trạng thái mà người dùng có thể biết được khi chia sẻ dữ liệu cá nhân với một người cụ thể.
 7. Chuyển dữ liệu

  ASSC có thể chuyển dữ liệu cá nhân từ các quốc gia khác bên ngoài Nhật Bản sang các văn phòng của ASSC tại Nhật Bản. Việc chuyển dữ liệu cá nhân từ các nhà máy, cửa hàng, văn phòng hoặc các địa điểm khác trong nội khối các quốc gia ở Châu Âu (EU) và Vương quốc Anh sang các văn phòng của ASSC trong Nhật Bản sẽ phải dựa trên sự công nhận đầy đủ của nhà nước Nhật Bản. Việc ASSC cung cấp dữ liệu cá nhân có được với sự công nhận đầy đủ từ nội khối các quốc gia của EU hoặc Vương Quốc Anh cho bên thứ ba ở nước ngoài thì cần phải có sự đồng ý của đương sự, trừ các trường hợp tương ứng với nội dung từ (1) đến (3) sau. Khi cung cấp thông tin cần thiết về tình hình nơi chuyển đến để đương sự đưa ra quyết định có đồng ý hay không thì cũng phải được sự đồng ý trước của đương sự về việc chấp nhận cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài.
  1. Trường hợp bên thứ ba ở một quốc gia được quy định là quốc gia có chế độ bảo vệ thông tin cá nhân được công nhận tương đương với Nhật Bản về bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân.
  2. Trường hợp giữa Tổ chức sử dụng thông tin cá nhân với Bên thứ Ba được cung cấp dữ liệu cá nhân thực hiện biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân tương đương với pháp luật về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bên thứ ba bằng phương pháp hợp lý và đúng đắn (bằng hợp đồng, hình thức cam kết ràng buộc khác hoặc sự cam kết trong nhóm doanh nghiệp).
  3. Trường hợp phù hợp với các nội dung của Khoản 1 Điều 23 Luật bảo vệ thông tin cá nhân
 8. Quản lý dữ liệu cá nhân

  1. Đảm bảo tính chính xác của nội dung dữ liệuASSC sẽ nỗ lực đảm bảo dữ liệu cá nhân chính xác và luôn cập nhật mới nhất trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng cùng với việc xóa bỏ dữ liệu cá nhân khi không còn cần thiết sử dụng.
  2. Các biện pháp quản lý an toànASSC sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để ngăn chặn sự rò rỉ, mất hoặc hư hỏng dữ liệu cá nhân cùng với các biện pháp quản lý an toàn khác.
  3. Giám sát nhân viênASSC luôn quán triệt việc sử dụng đúng thông tin cá nhân, đồng thời đào tạo việc sử dụng đúng đắn và thực hiện giám sát cần thiết khi nhân viên xử lý dữ liệu cá nhân.
  4. Giám sát các nhà thầuASSC sẽ lựa chọn nhà thầu phụ có các biện pháp quản lý an toàn, phù hợp khi uỷ thác việc xử lý dữ liệu cá nhân ra ngoài và sẽ giám sát chặt chẽ nhà thầu phụ được uỷ thác một cách phù hợp khi cần thiết.
 9. Căn cứ để xử lý

  ASSC chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân khi có cơ sở pháp lý. Cơ sở pháp lý cụ thể như sau.
  1. Khi người dùng đồng ý cho sử dụng dữ liệu cá nhân của mình.
  2. Khi cần xử lý để cung cấp dịch vụ AWV và đạt được mục đích sử dụng.
  3. Khi cần xử lý để ASSC tuân thủ các nghĩa vụ mang tính pháp luật.
  4. Khi cần xử lý để bảo vệ lợi ích hợp pháp của ASSC hoặc bên thứ ba. “Lợi ích hợp pháp” là sử dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện các mục đích sử dụng tại Điều 3 và thu thập thông tin để góp phần cải thiện mục đích sử dụng. Tuy nhiên, trừ trường hợp ưu tiên quyền tự do cơ bản yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân khi chủ thể dữ liệu cá nhân là con cái của người dùng.
  5. Khi cần xử lý để thực hiện công việc vì lợi ích cộng đồng hoặc phải thực thi quyền lợi cộng đồng đã giao cho ASSC.
 10. Tiếp nhận dữ liệu cá nhân đang lưu trữ

  1. Trường hợp người dùng hoặc người đại diện có yêu cầu thông báo mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân đang lưu trữ, không chậm trễ, sẽ được thông báo ngay, trừ các trường hợp sau:
   1. Khi người dùng muốn làm rõ mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân đang lưu trữ.
   2. Khi có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản, các quyền và lợi ích khác của người dùng hoặc bên thứ ba.
   3. Khi có nguy cơ làm thiệt hại đến quyền hoặc lợi ích hợp pháp của ASSC.
   4. Khi cần hợp tác với Cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và khi lo ngại gây trở ngại đến việc thực hiện các công vụ đó.
  2. Trường hợp người dùng hoặc người đại diện yêu cầu công bố dữ liệu cá nhân đang lưu trữ, không chậm trễ, sẽ được thông báo ngay, trừ các trường hợp sau:
   1. Khi có nguy cơ gây thiệt hại đến tính mạng, thân thể, tài sản và các quyền và lợi ích khác của người dùng hoặc bên thứ ba.
   2. Khi lo ngại gây cản trở lớn đến việc thực hiện đúng đắn công việc của ASSC.
   3. Khi vi phạm pháp luật.
  3. Trường hợp người dùng hoặc người đại diện yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa dữ liệu cá nhân đang lưu trữ, không chậm trễ, phải tìm hiểu ngay cùng với việc thực hiện xử lý chính xác dựa trên kết quả và liên lạc với người dùng.
  4. Trường hợp người dùng hoặc người đại diện yêu cầu tạm dừng hoặc huỷ bỏ việc sử dụng dữ liệu cá nhân đang lưu trữ, thì sẽ thực hiện xử lý thích hợp ngay khi đã nắm rõ lý do yêu cầu của người dùng.
  5. Trường hợp người dùng hoặc người đại diện yêu cầu giới hạn việc xử lý dữ liệu cá nhân đang lưu trữ, thì sẽ thực hiện xử lý đúng theo yêu cầu.
  6. Trường hợp người dùng hoặc người đại diện yêu cầu hệ thống hoá dữ liệu cá nhân đang lưu trữ để có thể sử dụng bình thường hoặc tiếp nhận theo định dạng có thể đọc được bằng máy, thì sẽ được xử lý thích hợp. Ngoài ra, người dùng hoặc người đại diện có quyền đề nghị quản trị viên khác quản lý dữ liệu cá nhân của mình nhưng không cản trở đến ASSC.
  7. Trường hợp người dùng hoặc người đại diện khiếu nại việc xử lý dữ liệu cá nhân mình dựa trên nhu cầu xử lý vì mục đích bảo vệ các lợi ích hợp pháp được ASSC hoặc bên thứ ba theo đuổi, thì sẽ được xử lý thích hợp.
  8. Người dùng có quyền không đề nghị bất kỳ quyết định nào chỉ dựa trên quy trình xử lý tự động hoá mang lại hiệu quả pháp lý cho người dùng, hoặc tệp hồ sơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho đương sự người dùng.
  9. Trường hợp có yêu cầu như tại Mục 8 nêu trên, vui lòng gửi đến đầu mối tiếp nhận dữ liệu của công ty chúng tôi theo nội dung được liệt kê trong Khoản 10. Thông tin cá nhân cung cấp sẽ được sử dụng cho mục đích đáp ứng yêu cầu của người dùng và sẽ được lưu trữ nghiêm ngặt. Xin lưu ý, hóa đơn và tài liệu đính kèm sẽ không được gửi trả lại.
 11. Thông tin xử lý ẩn danh

  ASSC nhận thông tin xử lý ẩn danh được xử lý bằng phương pháp thích hợp nhằm không thể sử dụng nó để xác định cá nhân hoặc khôi phục thông tin cá nhân dựa trên qui định của pháp luật, đồng thời sử dụng nó để phân tích, giải mã, khảo sát cùng với việc chỉ rõ rằng thông tin đó là thông tin xử lý ẩn danh trong phạm vi công việc cần thiết và có thể tiếp tục cung cấp đó cho bên thứ ba. Đối với thông tin cá nhân có được sự công nhận đầy đủ từ nội khối các quốc gia của EU hoặc Vương Quốc Anh thì ASSC sẽ xử lý thông tin (mô tả đã xoá thông tin cá nhân được dùng để tạo thông tin xử lý ẩn danh và mã hoá phân biệt cá nhân cùng với việc xử lý thông tin) bằng cách xoá thông tin (chỉ giới hạn ở những thông tin có thể khôi phục được thông tin cá nhân bằng cách sử dụng thông tin đó), do đó không ai có thể xác định lại cá nhân đã được mã hoá ẩn danh. Các mục thông tin cá nhân bao gồm thông tin xử lý ẩn danh được cung cấp và phương pháp cung cấp thông tin xử lý ẩn danh như sau:
  1. Thông tin xử lý ẩn danh dùng để khởi tạo Thông tin về giới tính và tuổi tác. hông tin về nội dung tham vấn (trao đổi).
  2. Thông tin xử lý ẩn danh được cung cấp cho bên thứ ba
   1. Các mục thông tin cá nhân bao gồm thông tin được xử lý ẩn danh cung cấp cho bên thứ ba. Thông tin về giới tính và tuổi tác. Thông tin về nội dung tham vấn (trao đổi).
   2. Phương pháp cung cấp thông tin xử lý ẩn danh Được cung cấp bằng máy chủ có kiểm soát truy cập thích hợp, email cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh.
 12. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

  ASSC sẽ lưu trữ, duy trì dữ liệu cá nhân người dùng cho những người dùng có tài khoản. ASSC có thể giữ lại dữ liệu của một người dùng cụ thể khi cần thiết vì mục đích bảo mật và phòng chống gian lận ngay cả sau khi nhận được yêu cầu xóa tài khoản.
 13. Đầu mối liên lạc và tiếp nhận xử lý khiếu nại

  Liên minh Toàn cầu về Chuỗi Cung ứng Bền vững VĂN PHÒNG TIẾNG NÓI CÔNG NHÂN ASSC 〒: 211-0006 Phòng số 202, Towa City Corp Shinmaruko. 7-653 Maruko-dori, 1-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan ĐT: 044-982-1967 (Đại diện) Giờ tiếp nhận qua điện thoại: Từ 9:00 đến 17:00 (Không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày nghỉ của công ty) E-mail: voice.office@g-assc.org
 14. Sửa đổi chính sách bảo mật

  ASSC có thể xem xét nội dung chính sách này và thay đổi chính sách khi cần thiết. Trong trường hợp đó, chính sách bảo mật sau khi thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố phiên bản sửa đổi.
Ngày lập mới: ngày 3 tháng 7 năm 2020

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
TIẾNG NÓI CÔNG NHÂN ASSC (AWV)

Điều khoản này (sau đây gọi là “Thỏa thuận này”) được cung cấp bởi Liên Minh Toàn Cầu về Chuỗi Cung Ứng Bền Vững (sau đây gọi tắt là “ASSC”). Tiếng nói Công nhân ASSC [gồm Ứng dụng phần mềm Genba-Wise dùng cho smart phone trong hệ thống Tiếng nói Công nhân (sau đây gọi tắt là “Genba-Wise”), kết hợp lại gọi chung là “AWV”]. Thoả thuận này qui định các điều khoản sử dụng AWV giữa ASSC với các Pháp nhân, Tổ chức khác đã ký kết hợp đồng sử dụng ASSC, AWV (sau đây gọi là “các Pháp nhân”) và người dùng cá nhân được các Pháp nhân cho phép sử dụng ứng dụng AWV (sau đây gọi là “Người dùng”).

Điều 1 (Đồng ý với Thỏa thuận này)

 1. Các Pháp nhân và Người dùng phải sử dụng AWV theo qui định về chính sách bảo mật của Tiếng nói Công nhân ASSC (AVW) và thoả thuận này.
 2. Trường hợp người dùng là trẻ vị thành niên, chỉ được sử dụng AWV sau khi có được sự đồng ý của người giám hộ theo qui định của pháp luật như cha mẹ (bao gồm cả sự đồng ý với thỏa thuận này). Ngoài ra, nếu người dùng là trẻ vị thành niên tại thời điểm đồng ý thỏa thuận này, sau khi đến tuổi trưởng thành vẫn tiếp tục sử dụng AWV, thì người dùng đó vẫn được xem là đã có hành vi sử dụng trong thời gian là trẻ vị thành niên.
 3. Trường hợp có các điều khoản sử dụng riêng trong AWV, người dùng phải sử dụng AWV theo thoả thuận này cùng với quy định của các điều khoản sử dụng riêng ngoài thỏa thuận này.

Điều 2 (Thay đổi Thoả thuận này)

 1. ASSC có thể thay đổi các Điều khoản thoả thuận này bất cứ lúc nào nếu ASSC xét thấy cần thiết.
 2. Điều khoản được sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm công bố trong AWV hoặc đăng tải tại vị trí thích hợp trên trang web của ASSC và sau khi thoả thuận này đã thay đổi mà người dùng vẫn tiếp tục sử dụng AWV, thì xem như người dùng đã đồng ý về hiệu lực và không thể hủy bỏ đối với các điều khoản đã thay đổi. Vui lòng dành thời gian để tham khảo Thoả thuận mới nhất khi sử dụng AWV.
 3. Các Pháp nhân sử dụng các điều khoản khác với thỏa thuận này sẽ phải ký kết hợp đồng thay đổi về sự khác biệt đó với ASSC và thông báo cho người dùng về sự khác biệt đó.

Điều 3 (Tóm lược dịch vụ)

Người dùng có thể sử dụng các dịch vụ được nêu trong thoả thuận này do ASSC cung cấp dưới tên AWV, cũng như các dịch vụ khác do ASSC chỉ định riêng bao gồm: Dịch vụ xử lý tham vấn từ phía người dùng; Đề xuất cải tiến, chia sẻ vấn đề, thăm hỏi và khảo sát nơi làm việc của người dùng; Báo cáo, đề xuất xử lý-phản hồi cho các Pháp nhân, xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích, thông báo cho cơ quan chức năng như: Cảnh sát, Chữa cháy, Cấp cứu khi có tình trạng khẩn cấp; Thành lập nhóm nghiên cứu trong ASSC, hỗ trợ và cứu trợ người dùng v.v… Ngoài ra, các Pháp nhân sẽ chi trả tất cả chi phí cần thiết khi nhận và sử dụng AWV cùng các chi phí phát sinh khác để nhận thư điện tử (email) từ các thiết bị thông tin gồm cả điện thoại di động, xem trang web…

Điều 4 (Điều kiện sử dụng Genba-Wise)

 1. Người dùng Genba-Wise phải có trách nhiệm quản lý chặt chẽ mật khẩu của mình khi đăng ký mật khẩu sử dụng Genba-Wise nhằm ngăn chặn việc sử dụng trái phép. ASSC có thể coi tất cả các hành vi được thực hiện bằng mật khẩu đã đăng ký là hành vi của chính người dùng.
 2. Người dùng đã đăng ký Genba-Wise có thể xóa tài khoản của mình và ra khỏi nhóm bất cứ lúc nào.
 3. ASSC có thể tạm dừng hoặc xóa tài khoản mà không cần thông báo trước cho người dùng nếu người dùng vi phạm thoả thuận này hoặc nhận thấy sẽ vi phạm thỏa thuận này.
 4. Tất cả các quyền của người dùng trong Genba-Wise sẽ hết hiệu vì bất kỳ lý do gì khi tài khoản đã bị xóa. Chú ý, tài khoản không thể khôi phục lại được ngay cả khi người dùng vô tình xóa nhầm tài khoản.
 5. Tài khoản Genba-Wise chỉ thuộc về người dùng. Tất cả các quyền của người dùng trong Genba-Wise không thể được chuyển nhượng, cho mượn hoặc thừa kế cho bên thứ ba.
 6. Người dùng không thể tạo nhiều tài khoản cá nhân Genba-Wise.
 7. Nếu tài khoản cá nhân Genba-Wise của người dùng bị ASSC tạm dừng, người dùng sẽ không thể tạo tài khoản mới khi không có sự cho phép của ASSC.

Điều 5 (Cung cấp dịch vụ)

 1. Người dùng phải chuẩn bị các thiết bị thông minh cần thiết, thiết bị liên lạc, hệ thống vận hành, phương tiện liên lạc, nguồn điện v.v. để sử dụng Genba-Wise với sự tin tưởng và trách nhiệm của người dùng hoặc các Pháp nhân. Nếu người dùng là trẻ vị thành niên, vui lòng chỉ sử dụng sau khi có được sự đồng ý của người giám hộ theo qui định của pháp luật như các Pháp nhân hoặc cha mẹ.
 2. ASSC có thể giới hạn việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần AWV cho người dùng đáp ứng được các điều kiện cần thiết của ASSC và có hay không có tất cả thông tin do người dùng cung cấp cho ASSC (sau đây gọi là “thông tin đăng ký”) theo mục đích tiếp nhận cung cấp dịch vụ người dùng, độ tuổi, có hay không việc xác minh danh tính…và các điều kiện khác mà ASSC cho là cần thiết.
 3. Người dùng phải sử dụng AWV trong phạm vi qui định của ASSC, tương ứng với các điều kiện đó, phải xác nhận trước các điều kiện qui định của ASSC như tên gọi, nội dung, độ tuổi và môi trường sử dụng của AWV.
 4. ASSC có thể cài đặt, thay đổi tên gọi và phạm vi sử dụng AWV vì bất cứ lý do gì mà không cần công bố hoặc báo tin trước cho người dùng. Và có thể cài đặt, thêm bớt, xóa bỏ, thay đổi nội dung, tạm dừng, huỷ bỏ tất cả hoặc một phần các chức năng của AWV.
 5. ASSC được tự do sử dụng tất cả thông tin trên AWV, bao gồm cả sự tham vấn thông qua AWV trong phạm vi mà ASSC cho là cần thiết nhằm mục đích phát hiện sớm và cải thiện các vấn đề nhân quyền lao động trong chuỗi cung ứng.
 6. Sau khi huỷ bỏ đăng ký sử dụng, người dùng vẫn đồng ý cho ASSC có thể lưu giữ lại nội dung tham vấn của người dùng trong một khoảng thời gian hợp lý nhằm mục đích sao lưu, lưu trữ hoặc thẩm định, cũng như sao lưu đăng ký người dùng cho mục đích tuân thủ qui định nghĩa vụ pháp luật hoặc cho công việc chính đáng.

Điều 6 (Bảng khảo sát ý kiến)

 1. ASSC có thể tuỳ ý thực hiện khảo sát ý kiến, yêu cầu người dùng trả lời, bỏ phiếu, đóng góp ý kiến qua trang web hoặc e-mail bằng hình thức bảng khảo sát ý kiến (bảng câu hỏi) để khảo sát các thuộc tính, xu hướng, ý kiến v.v…(Sau đây được gọi là “Bảng khảo sát ý kiến”).
 2. Quyền sở hữu trí tuệ và bất kỳ quyền lợi nào khác như quyền tác giả phát sinh trong nội dung trả lời của bảng khảo sát ý kiến mà người dùng đã trả lời, sẽ được chuyển cho ASSC tại thời điểm người dùng gửi trả lời cho ASSC và ASSC sẽ sử dụng thông tin nội dung trả lời đó theo đúng tiêu chuẩn sử dụng thông tin đã đăng ký và thông tin cá nhân được quy định tại Điều 8.

Điều 7 (Quản lý thông tin xác thực và Thay đổi thông tin đăng ký)

 1. Người dùng Genba-Wise phải tự chịu trách nhiệm, chi trả chi phí và quản lý thông tin đăng ký, ID và mật khẩu, các thông tin cần thiết khác được ASSC xác thực kết nối đến người dùng (sau đây gọi là “thông tin xác thực”). Và không được cho bên thứ ba sử dụng thông tin xác thực, không được chuyển nhượng, thừa kế, cầm cố cho bên thứ ba, hoặc không được tiết lộ thông tin xác thực.
 2. Người dùng Genba-Wise phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại do mình quản lý thiết sót dẫn đến rò rỉ thông tin xác thực, lỗi sử dụng, sử dụng bởi bên thứ ba, bị truy cập trái phép v.v… ASSC không chịu bất cứ trách nhiệm nào trừ trường hợp do sơ xuất hoặc lỗi cố ý của ASSC. Mặt khác, nếu việc sử dụng trái phép thông tin xác thực gây ra thiệt hại cho ASSC hoặc bên thứ ba, thì người dùng sẽ phải bồi thường những thiệt hại đó.
 3. Người dùng Genba-Wise lưu ý, trường hợp có thay đổi thông tin xác thực, thông tin xác thực bị bên thứ ba biết được và nếu có nghi ngờ thông tin xác thực bị bên thứ ba sử dụng thì phải liên lạc ngay cho ASSC theo trình tự qui định của ASSC và trong thoả thuận này, đồng thời phải thực hiện các biện pháp có thể để tránh bên thứ ba sử dụng thông tin xác thực. Nếu có hướng dẫn của ASSC thì làm theo hướng dẫn đó.
 4. Trường hợp người dùng Genba-Wise không thực hiện các biện pháp liên hệ như nêu trên mà gặp bất lợi, tổn hại thì ASSC không chịu bất cứ trách nhiệm nào trừ trường hợp do sơ xuất hoặc lỗi cố ý của ASSC.
 5. Trường hợp người dùng Genba-Wise không báo các thiếu sót do mình quản lý gây ra như khoản 5 điều này, ASSC có thể xem người dùng đã tự ý rời khỏi nhóm.

Điều 8 (Thông tin đăng ký, Thông tin cá nhân)

 1. ASSC sử dụng thông tin đăng ký cho các mục đích như sau.
  1. Hoạt động của AWV (bao gồm việc ASSC cung cấp tất cả thông tin cho các Pháp nhân hoặc người dùng).
  2. ASSC cung cấp thông tin các dịch vụ của ASSC (không giới hạn ở AWV) được đánh giá là có lợi cho các Pháp nhân hoặc người dùng, hoặc cung cấp các thông tin về các sản phẩm, dịch vụ của các nhà quảng cáo và công ty liên kết.
  3. Phân tích bảng khảo sát ý kiến và kết quả khảo sát nhằm quản lý chất lượng AWV.
  4. Thông báo cho người dùng về các vấn đề ảnh hưởng lớn đến hoạt động của AWV (bao gồm, nhưng không giới hạn sự thay đổi lớn nội dung và tạm dừng AWV).
  5. Liên hệ để yêu cầu người dùng đồng ý về việc xử lý thông tin cá nhân.
 2. Người dùng đồng ý cho ASSC tiết lộ thông tin đăng ký cho bên thứ ba trong các trường hợp sau.
  1. Trường hợp thu thập và phân tích thông tin đăng ký với mục đích để nâng cao dịch vụ của AWV hoặc các dịch vụ liên quan, hoặc để phát triển các dịch vụ liên quan.
  2. Trong trường hợp tiết lộ hoặc cung cấp thông tin thu được từ sự thu thập và phân tích như nêu ở mục trên cho bên thứ ba bằng trạng thái không thể phân biệt hoặc nhận diện cá nhân.
  3. Trường hợp bản thân người dùng đồng ý về việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đăng ký, thông tin cá nhân.
  4. Trường hợp các Pháp nhân hoặc người dùng chấp nhận sự cần thiết phải tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đăng ký để cung cấp các dịch vụ theo nguyện vọng.
  5. Trường hợp bên thứ ba là đối tác liên kết yêu cầu thông tin đăng ký vì mục đích cung cấp dịch vụ theo nguyện vọng của các Pháp nhân hoặc người dùng (bên thứ ba là đối tác liên kết không được sử dụng thông tin vượt quá phạm vi cần thiết để ASSC cung cấp dịch vụ thông tin đăng ký được cung cấp).
  6. Trường hợp theo yêu cầu của pháp luật.
  7. Trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của ASSC, các Pháp nhân, người dùng và các bên thứ ba khác, hoặc tất cả các dịch vụ do ASSC cung cấp.
  8. Trường hợp cần thiết đặc biệt để nâng cao vệ sinh cộng đồng hoặc thúc đẩy giáo dục an toàn sức khỏe trẻ em.
  9. Trường hợp cần phải hợp tác với cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương hoặc người được ủy thác công vụ để hoàn thành công việc theo quy định của pháp luật, nếu những người này yêu cầu tiết lộ một cách hợp pháp.
 3. ASSC được sử dụng thông tin cá nhân căn cứ theo chính sách bảo mật của ASSC.
 4. Người dùng có thể yêu cầu tiết lộ, xóa bỏ, đính chính hoặc tạm dừng sử dụng thông tin và ASSC sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này khi có thể xác nhận được việc yêu cầu đó từ chính đương sự người dùng.

Điều 9 (Tạm dừng sử dụng)

 1. ASSC có thể tạm dừng một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng AWV và thực hiện các biện pháp phù hợp khác đối với người dùng mà không cần thông báo, nhắc nhở trước cho các Pháp nhân và người dùng, hoặc không cần có sự chấp thuận của các Pháp nhân và người dùng, hoặc ASSC tự quyết định tạm dừng ngay khi đã thông báo cho người dùng đó khi ASSC xét thấy có nguy cơ xảy ra, hoặc người dùng rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây. Hơn nữa, nếu địa chỉ e-mail của người dùng đã đăng ký mà không hoạt động thì sẽ được xem là đã thông báo cho người dùng bằng các biện pháp cần thiết đó
  1. Trường hợp vi phạm các Điều khoản sử dụng này.
  2. Trường hợp thông tin đăng ký là giả hoặc không đúng.
  3. Trường hợp xác định rằng địa chỉ email đăng ký không còn hoạt động.
  4. Trường hợp mạo danh bên thứ ba để đăng ký người dùng Genba-Wise.
  5. Trường hợp người dùng nghỉ việc ở nhà thầu phụ như các Pháp nhân.
  6. Trường hợp người dùng bị chết.
  7. Ngoài ra, khi ASSC xác định rằng người dùng không phù hợp.
 2. Nếu các trường hợp nêu trên gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho ASSC thì các Pháp nhân phải bồi thường tất cả các thiệt hại đó cho ASSC.
 3. ASSC không có nghĩa vụ phải công bố các lý do biện pháp qui định tại Khoản 1 Điều này cho người dùng.

Điều 10 (Quyền sở hữu trí tuệ)

 1. Tất cả các văn bản, hình ảnh, Video, chương trình và các thông tin khác có trong AWV bao gồm cả Genba-Wise…cùng quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm các quyền lợi được quy định tại Điều 27 hoặc Điều 28 của Luật bản quyền), các quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền chân dung và quyền công khai, các quyền nhân vật khác và quyền sở hữu cùng các quyền tài sản khác…đều thuộc sở hữu của ASSC.
 2. ASSC có thể sao lưu và lưu trữ tất cả thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin văn bản, thông tin hình ảnh v.v…) được người dùng đóng góp, đăng tải hoặc lưu trong AWV. Đồng thời, có thể biên dịch và sử dụng cho mọi hình thức vì mục đích cải tiến và vận hành hoạt động AWV thuận lợi, thông báo-tuyên truyền quảng bá AWV (gồm các bài ký sự, nội dung giới thiệu thông qua việc đăng tải trên phương tiện truyền thông của bên thứ ba). Và người dùng đồng ý với những điều này.
 3. Người dùng đồng ý không đòi thực hiện các quyền tác giả hoặc quyền nhân vật đối với ASSC và những người được ASSC cấp quyền hoặc cho phép thừa kế quyền lợi.
 4. Người dùng phải tự chịu chi phí và có trách nhiệm giải quyết các vấn đề về quyền tác phẩm của mình trong trường hợp xảy ra vấn đề xâm hại quyền lợi của bên thứ ba, đồng thời không được gây bất cứ phiền hà và thiệt hại gì cho ASSC.

Điều 11 (Các điều cấm)

 1. Người dùng không được làm những điều cấm sau đây.
  1. Khai báo gian dối.
  2. Có hành vi can thiệp vào hoạt động của AWV.
  3. Phỉ báng, bêu xấu danh dự hoặc gây thiệt hại cho người dùng khác và người dùng, ASSC, các bên thứ ba khác và vi phạm các quyền lợi đó.
  4. Trường hợp người dùng vi phạm bất kỳ điều cấm nào được nêu trong các mục trên, ASSC có thể yêu cầu đòi bồi thường bất kỳ thiệt hại nào do những hành vi của người dùng đó gây ra cho ASSC (bao gồm cả chi phí luật sư hợp lý).

Điều 12 (Tạm dừng, Huỷ bỏ, Chấm dứt AWV)

 1. ASSC có thể tạm dừng tất cả hoặc một phần AWV trong trường hợp có bất kỳ lý do nào sau đây.
  1. Trường hợp ASSC bảo trì và kiểm tra hệ thống máy tính định kỳ hay đột xuất để cung cấp AWV.
  2. Trường hợp không thể vận hành AWV do sự cố bất thường xảy ra như hỏa hoạn, mất điện, thiên tai…
  3. Trường hợp không thể vận hành AWV do chiến tranh, nội chiến, bạo động, bạo loạn, tranh chấp lao động v.v…
  4. Trường hợp không thể cung cấp được AWV do hệ thống máy tính cung cấp dịch vụ bị lỗi, bị bên thứ ba truy cập trái phép, bị nhiễm vi-rút máy tính v.v…
  5. Trường hợp không thể cung cấp AWV hoặc dịch vụ cho người dùng do các biện pháp tuân thủ qui định, pháp luận.
  6. Trường hợp ASSC thông báo trước cho người dùng bằng e-mail hoặc các phương tiện khác trong phạm vi hợp lý.
  7. Ngoài ra, ASSC nhận thấy không còn cách nào khác.
 2. Khi ASSC phải tạm dừng hoạt động của AWV như các trường hợp nêu trên, thì sẽ thông báo trước đó cho các Pháp nhân và người dùng bằng e-mail hoặc các phương tiện khác trong phạm vi hợp lý. Tuy nhiên, không giới hạn việc này trong trường hợp khẩn cấp.

Điều 13 (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm)

 1. ASSC không đảm bảo tính hợp pháp, tính chính xác, tính phù hợp, tính thoả đáng, tính đạo đức hoặc có hay không sự chấp thuận quyền lợi về bất kỳ thông tin nào trong AWV.
 2. ASSC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ rắc rối nào xảy ra giữa người dùng với nhau và giữa người dùng với bên thứ ba trong AWV (như đề xuất các hành vi bất hợp pháp hoặc vi phạm trật tự và đạo đức xã hội, phỉ báng danh dự, xỉ nhục, xâm phạm quyền riêng tư, đe dọa, vu khống…), trừ trường hợp do lỗi sơ xuất hoặc cố ý của ASSC.
 3. ASSC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với người dùng vì nguyên nhân tạm dừng, huỷ bỏ, chấm dứt AWV và thay đổi AWV như tại Khoản 3 Điều này (bao gồm và không giới hạn các thiệt hại do mất thông tin v.v…), trừ trường hợp do lỗi sơ xuất hoặc cố ý của ASSC.
 4. ASSC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào do môi trường sử dụng của người dùng như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, thiết bị đầu cuối di động, đường truyền, phần mềm…hoặc bị nhiễm vi-rút máy tính v.v… Hơn nữa, ASSC có thể cảnh báo cho người dùng về môi trường tương đó bằng hình thức qui định khác.
 5. ASSC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng vì nguyên nhân sử dụng AWV ngoài các mục nêu trên, trừ trường hợp do lỗi sơ xuất hoặc cố ý của ASSC.
 6. Tổng giá trị bồi thường thiệt hại của ASSC theo điều khoản sử dụng này hoặc AWV sẽ không vượt quá số tiền mà người dùng đã trả cho ASSC trong 12 tháng qua.

Điều 14 (Giải quyết tranh chấp và Tòa án thụ lý)

 1. Trường hợp phát sinh hiểu lầm, vấn đề tranh chấp giữa các Pháp nhân, người dùng, ASSC, bên thứ ba với nhau thì các bên phải có thiện chí cùng nhau thảo luận và tìm cách giải quyết.
 2. Đối với bất kỳ sự kiện tụng và tranh chấp khác liên quan đến các Điều khoản sử dụng này sẽ do Tòa án Sơ thẩm Tokyo hoặc Tòa án địa phương Tokyo sẽ là Tòa án thụ lý hoà giải chính của phiên sơ thẩm đầu tiên.

Điều 15 (Luật áp dụng)

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được áp dụng và hiểu theo Luật Nhật Bản.