นโยบายความเป็นส่วนตัวของ
ASSC Workers Voice (AWV)

สถาบัน เดอะ โกลเบิล อไลแอนส์ ฟอร์ ซัสเทนเนเบอร์ ซัพพลายเชน (The Global Alliance for Sustainable Supply Chain) (ต่อไปนี้เรียกว่า 「ASSC」) นำเสนอแอปพลิเคชั่นซอฟแวร์ ASSC Workers Voice (ต่อไปนี้เรียกว่า「AWV」) มีนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้ คำจำกัดความของคำศัพท์ในข้อความต่อไปนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า ”พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. การปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

  ASSC ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แนวปฎิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบว่าด้วยการป้องกันข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป(GDPR) และกฎหมายรวมถึงข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบาย”) เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกกฎหมายและเหมาะสม นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัว

  ASSC ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้กับ ASSC โดยวิธีที่ถูกกฎหมายและเหมาะสม ภายในขอบเขตของธุรกิจที่ดำเนินการโดย ASSC ASSC อาจขอรับข้อมูลต่อไปนี้ เมื่อผู้ใช้ใช้ AWV
  1. ข้อมุลที่ได้รับโดยตรงจากผู้ใช้
   • อายุ วันเดือนปีเกิด
   • ชื่อนามสกุล
   • อีเมล์
   • ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเมื่อเข้าบัญชี เช่น รหัสผ่าน หรือ ข้อมูลอื่นๆ
   • ข้อมูลที่ ASSC ได้รับผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็ปไซต์
   • ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับผู้ใช้ ที่ ASSC ระบุ
  2. ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร
   เมื่อผู้ใช้ใช้ AWV บนเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร หรืออุปกรณ์พกพา (เช่น โทรศัพท์มือถือ) ASSC อาจได้รับรหัสระบุข้อมูลเครื่องปลายทาง รหัสระบุเครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือ IPแอดเดรส ASSC อาจได้รับข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์สื่อสาร เช่น ชื่อ ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร เบอร์โทรศัพท์ ประเทศและชื่อผู้ใช้ อีเมล์ เป็นต้น และข้อมูลอื่นๆที่ผุ้ใช้เลือกที่จะให้ข้อมูล
  3. ข้อมูลตำแหน่งสถานที่
   เมื่อผู้ใช้ใช้ AWV บนเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร หรือเครื่องโทรศัพท์มือถือ และยอมรับที่จะให้ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ ASSC อาจได้รับข้อมูลตำแหน่งสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ใช้
   ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้บริการของ ASSC นั้น ASSC อาจได้รับและจัดเก็บข้อมูลที่ให้โดยตรงกับ ASSC และข้อมูลที่จัดทำผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการบน AWV เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้งานบน AWV ของผู้ใช้ และข้อมูลการโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่น
  5. ฟังก์ชั่นการสื่อสาร
   หากผู้ใช้มีส่วนร่วมกับผู้ใช้รายอื่นในการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูล (ข้อความ โปรไฟล์ผู้ใช้ ข่าวสาร ภาพถ่าย รูปภาพ เสียงพูด วิดิโอ แอปพลิเคชั่น รวมถึงเนื้อหาข้อมูลอื่นๆด้วย) และร่วมกิจกรรมบางอย่างบน AWV ทาง ASSC อาจเก็บบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างถาวรจากการสื่อสารเหล่านี้
  6. การเก็บข้อมูลโดยใช้คุกกี้
   ถ้าเข้ามาใน AWV ทาง ASSC จะได้รับข้อมูลทางด้านเทคนิคดังต่อไปนี้ ASSC และผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่ในนามของ ASSC จะทำการวิเคราะห์ การใช้ไฟล์บันทึกและเทคโนโลยีการติดตาม คุกกี้ IPแอดเดรส ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร ตัวระบุอุปกรณ์มือถือ ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ หน้าอ้างอิงและหน้าการออกนั้น ประเภทแพลทฟอร์ม จำนวนคลิก ชื่อโดเมน หน้าแลนดิ้ง จำนวนหน้าที่ดูและลำดับการดูหน้า URLของแต่ละหน้า เวลาการเรียกดูเฉพาะเจาะจงหน้า สถานะของแอพหรือเว็บไซต์และวันและเวลาของกิจกรรมบนแอพหรือเว็บไซต์ของ ASSC และข้อมูลอื่นๆ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับรหัสประจำตัวผู้ใช้เพื่อการใช้ภายใน นอกจากนี้ ASSC ยังอาจจะ (i) ใช้เว็บบีคอนตรวจสอบว่ามีการดูเฉพาะเจาะจงหน้าหรือไม่ หรือมีการเปิดอีเมล์หรือไม่ (ii) อาจมีการใช้เทคโนโลยีอื่นๆรวมถึงการใช้พิกเซลติดตาม เพื่อทำให้ผลการโฆษณามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไม่รวมผู้ใช้ปัจจุบันในข้อความส่งเสริมการขาย ระบุเฉพาะผู้ที่ลงใช้ใหม่
  7. ข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงกับบริการภายนอก
   เราอาจได้รับข้อมูลที่หุ้นส่วนความร่วมมือเปิดเผย ขึ้นอยู่กับเลขประจำตัวผู้ใช้บริการที่ใช้กับบริการภายนอก และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการภายนอก
 3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ASSC ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้เตรียมให้ ในขอบเขตวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หรือภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจากการได้มาด้วยความยินยอมของผู้ใข้ จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดในแอพหรือได้รับอนุญาตทางกฏหมาย
  1. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่ทำงานในโรงงาน ร้านค้า สำนักงาน และสถานที่อื่นๆ
   • การสำราจ วิจัย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานของสถานที่ทำงาน
   • การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานที่ทำงาน
   • การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
   • การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
   • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติของพนักงาน
   • การสื่อสารที่เหมาะสมและราบรื่นกับผู้ใช้
  2. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ผู้ใช้เป็นสมาชิก (ต่อไปนี้เรียกว่า 「องค์กร」) พันธมิตรทางธุรกิจ (ต่อไปนี้เรียกว่า 「พันธมิตรทางธุรกิจ」) และบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน (ต่อไปนี้เรียกว่า 「บริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน」)
   • การสำราจ วิจัย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานของสถานที่ทำงานของผู้ใช้
   • การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานที่ทำงานของผู้ใช้
   • การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของผู้ใช้
   • การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
   • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติของพัธมิตรทางธุรกิจ
   • การแจ้งเตือน การรายงานไปยังหน่วยราชการ และองค์กรสมาชิก
   • การสื่อสารที่เหมาะสมและราบรื่น
   • การมีส่วนร่วมในหนังสือนิตยสารปและเว็บไซต์
 4. สินค้าฝากขาย

  ASSC อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับเหมาช่วง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ผู้รับเหมาช่วงจัดการนั้น อยู่ที่ขั้นต่ำตามความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้รับเหมาช่วง
 5. การนำเสนอต่อบุคคลที่สาม

  ASSC จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวเสนอให้กับบุคคลที่สาม (ไม่รวมผู้รับเหมา) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 6. การใช้งานร่วมกัน

  ASSC จะแจ้งผู้ใช้ล่วงหน้าหรือจัดวางไว้ในสถานะที่ผู้ใช้สามารถรับทราบได้ เมื่อมีการใช้ข้อมูลร่วมกันกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจง
 7. การโอนย้ายข้อมูล

  ASSC อาจจะโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศอื่นมายังสำนักงาน ASSC ในประเทศญี่ปุ่น ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลจากโรงงาน ร้านค้า สำนักงาน และสถานที่อื่นๆในพี้นที่สหภาพยุโรป (EU) และประเทศในสหราชอาณาจักร มายังสำนักงาน ASSC ในประเทศญี่ปุ่นนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานการรับรองที่เพียงพอของประเทศญี่ปุ่น สำหรับASSC การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำขึ้นภายในสหภาพยุโรป (EU) และสหราชอาณาจักร ให้กับบุคคลที่สามในต่างประเทศนั้น เราจะแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสถานะการณ์ของจุดหมายปลายทางให้ทราบ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องความยินยอมของบุคคลนั้น เราจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นก่อนที่จะส่งข้อมูลให้บุคคลที่สามในต่างประเทศ ยกเว้นข้อ ①~③ ดังต่อไปนี้
  1. เมื่อบุคคลที่สามอยู่ในประเทศที่กำหนดโดยข้อบังคับว่า เป็นประเทศที่มีระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของบุคคล ที่ได้รับการยอมรับว่าอยู่ในระดับเดียวกับประเทศญี่ปุ่น
  2. มีวิธีการที่เหมาะสมและมีเหตุผล (สัญญา รูปแบบอื่นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการ หรือมีการจัดการที่มีผลผูกพันในกลุ่มบริษัท) ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างผู้ประกอบการที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่รับข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  3. กรณีที่สอดคล้องกับแต่ละรายการใน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่ 23 ข้อ 1
 8. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  1. สร้างความมั่นใจในความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูล
   ASSC จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน และจะพยายามลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป
  2. มาตราการจัดการด้านความปลอดภัย
   ASSC จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล และการจัดการด้านความปลอดภัยอื่นๆ
  3. การกำกับดูแลพนักงาน
   ASSC ให้การดูแลที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานได้รับแจ้งถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม จัดให้มีการศึกษาที่เหมาะสมและดำเนินการกำกับดูแลที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้พนักงานจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  4. การควบคุมของผู้รับเหมาช่วง
   เมื่อมีการจ้างการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ASSC จะเลือกผู้รับเหมาช่วงที่ใช้มาตราการการจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเป็นผู้รับเหมาช่วง และจะควบคุมดูแลผู้รับเหมาช่วงตามความจำเป็นและเหมาะสม
 9. เหตุผลในการประมวลผล

  ASSC รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เรามีพื้นฐานทางกฎหมายเท่านั้น พื้นฐานทางกฎหมายมีดังนี้
  1. เมื่อผู้ใช้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน
  2. เมื่อต้องการดำเนินการให้บริการ AWV และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
  3. ASSC จะต้องปฎิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายเมื่อต้องดำเนินการประมาลผล
  4. ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการประมวลผลเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ ASSC หรือบุคคลที่สาม `ความยุติธรรม` อาจเป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของข้อ3 และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ยกเว้นแต่เมื่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ใช้ที่ต้องการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กเป็นเจ้าของข้อมูล มีความสำคัญเหนือกว่า
  5. เมื่อจำเป็นต้องมีการประมวลผลในการปฎิบัติงานเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจสาธารณะที่มอบให้กับ ASSC
 10. การรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้

  1. เมื่อมีคำขอจากผู้ใช้หรือตัวแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ เราจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้
   1. เมื่อผู้ใช้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาอย่างชัดเจน
   2. เมื่อมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิผลประโยชน์อื่นๆของผู้ใช้และบุคคลที่สาม
   3. เมื่ออาจเป็นอันตรายต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ ASSC
   4. เมื่อมีความจำเป็นต้องร่วมมือกับสถาบันแห่งชาติหรือรัฐบาลท้องถิ่นในการดำเนินกิจการที่กำหนดโดยกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะขัดขวางการปฎิบัติงานของสำนักงาน
  2. หากผู้ใช้หรือตัวแทนขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ เราจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
   1. เมื่อมีความเสี่ยงที่จะได้รับอัตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิผลประโยชน์อื่นๆของผู้ใช้และบุคคลที่สาม
   2. เมื่อมีความเป็นไปได้ที่จะขัดขวางการดำเนินงานของอย่างเหมาะสมของ ASSC
   3. หากมีการละเมิดกฎหมาย
  3. เมื่อผู้ใช้หรือตัวแทนขอให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ เราจะตรวจสอบโดยเร็วแล้วดำเนินการตามความเหมาะสม และติดต่อผู้ใช้
  4. หากผู้ใช้หรือตัวแทนขอให้ระงับหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้และหากพบว่ามีเหตุผลเพียงพอ เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม
  5. หากมีคำร้องขอจากผู้ใช้หรือตัวแทนให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม
  6. หากผู้ใช้หรือตัวแทนขอโครงสร้างของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ เพื่อการใช้ทั่วไปหรือการรับในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้ เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้ใช้หรือตัวแทนมีสิทธิที่จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปให้ผู้ดูแลรายอื่น โดยไต้องผ่าน ASSC
  7. หากผู้ใช้หรือตัวแทนไม่เห็นด้วยกับการประมวลผลข้อมูส่วนบุคคล โดยอาศัยความจำเป็นในการประมวลผลเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ดำเนินการโดยASSC หรือบุคคลที่สาม เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม
  8. ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะไม่ส่งต่อการตัดสินใจโดยกระบวนการอัตโนมัติเช่นการทำโปรไฟล์ ซึ่งอาจส่งผลทางกฎหมายต่อผู้ใช้หรือส่งผลกระทบที่สำคัญเช่นเดียวกันกับผู้ใช้
  9. หากคุณยื่นขอ 8 รายการดังกล่าวนี้ โปรดส่งคำขอไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ระบุไว้ในข้อ 10 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามคำขอจากผู้ใช้และจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเคร่งครัด โปรดทราบว่าจะไม่มีการคืนใบแจ้งหนี้และเอกสารที่แนบมาด้วย
 11. การประมวลผลที่ไม่ระบุชื่อ

  ASSC ได้รับข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลโดยไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลประจำตัวของแต่ะบุคคลได้ ตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ และใช้เพื่อการวิเคราะห์ การวิจัย ฯลฯ ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของเรา เราอาจให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามอย่างต่อเนื่องหลังจากระบุแน่นอนว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ประมวลผลโดยไม่ระบุตัวตน ในกรณีเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับจากสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรตามการกำหนดความเพียงพอของข้อมูล เกี่ยวกับการประมวลผล ฯลฯ ข้อมูลวิธีการประเมินผลโดย ASSC (ข้อมูลคำอธิบายที่ถูกลบออกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสร้างข้อมูลการประมวลผลแบบไม่ระบุตัวตน และรหัสประจำตัวส่วนบุคคล รวมถึงข้อูลเกี่ยวกับวิธีการประมวลผล (จำกัดเฉพาะผู้ที่สามารถกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลนั้นได้) หมายความว่า เป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะระบุต้วบุคคลที่ไม่เปิดเผบตัวตนอีกครั้ง รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมอยู่ในข้อมูลการประมวลผลแบบไม่ระบุตัวตนที่ให้ไว้และวิธีการให้ข้อมูลการประมวลผลแบบไม่ระบุชื่อ มีดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลการสร้างการประมวลผลแบบไม่ระบุตัวตน ข้อมูลเพศ และอายุ ข้อมูลเนื้อหาเรื่องขอคำปรึกษา
  2. ข้อมูลการประมวลผลแบบไม่ระบุตัวตนที่ให้กับบุคคลที่สาม
   1. รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมอยู่ในข้อมูลการประมวลผลแบบไม่ระบุตัวตนที่ให้กับบุคคลที่สาม ข้อมูลเพศ และอายุ ข้อมูลเนื้อหาเรื่องขอคำปรึกษา
   2. วิธีการให้ข้อมูลการประมวลผลแบบไม่ระบุตัวตน ให้บริการผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเหมาะสม อีเมล์ส่วนบุคคล จดหมายทางไปรษณีย์
 12. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ASSC จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่คุณมีบัญชีอยู่กับเรา ASSC อาจเก็บข้อมูลผู้ใช้บางอย่างตามความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกงแม้จะได้รับคำขอให้ลบบัญขีก็ตาม
 13. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถามและร้องเรียน

  สถาบัน เดอะ โกลเบิล อไลแอนส์ ฟอร์ ซัสเทนเนเบอร์ ซัพพลายเชน (The Global Alliance for Sustainable Supply Chain) สำนักงาน ASSC WORKERS VOICE รหัสไปรษณีย์ 211-0006 Towa City Coop Shinmaruko 202 1-653-7 Towa Citycorp Shinwako Rm#2020 Maruko Street, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa เบอร์โทรศัพท์ :044-982-1967 เวลาทำการ :9:00 ถึง 17:00 (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการและ วันหยุดของสถาบัน) อีเมล์ :voice.office@g-assc.org
 14. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

  ASSC อาจตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายนี้เป็นครั้งคราวและทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น ในกรณีนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงจะถูกนำมาใช้นับจากกวันเผยแพร่ฉบับแก้ไข
มีผลบังคับใช้ วันที่ 3กรกฎาคม พ.ศ.2563